SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Nu kan DMS beregne dit lagertab

  Lagertab fra indlægning til udfodring kan være betydeligt. Ny funktion i DMS viser dig tabet på den enkelte stak direkte i Lagermodulet, når stakken er brugt.

  Nu er det muligt at få beregnet sit lagertab i DMS. Du kan bruge beregningen til at vurdere dit grovfodermanagement omkring ensilering, udtagning og udfodring. Den nye funktion kræver, at du har systematiske registreringer af, hvad der er lagt ind og taget ud af Lageret i DMS. Selve beregningen sker automatisk, når du er færdig med en stak og lukker beholdningen. Beregningen er forskellen på det, som er lagt ind på lager (høstet udbytte), og det som er taget ud af lager (udfodret udbytte).

  Et retvisende resultat, forudsætter valide data. Ved høstarbejdet kan det være data fra brovægt eller data fra en kalibreret flowmåler på finsnitteren. I stalden vil der typisk være gode data på bedrifter i KvægNøglen eller bedrifter der anvender foderudstyr fra CowConnect eller FoderTeknik.

  Selve beregningen sker automatisk, når du er færdig med en stak og lukker beholdningen.

  Aflæs tabet direkte i DMS

  Der vil altid være tab på lager i tiden fra indlægning til udtagning og tabet kan være stort. Tidligere undersøgelser på en række demobedrifter viste dog et gennemsnitlig tab på 4-5 pct. Det er altså muligt at holde tabet på et lavt niveau. Med den nye DMS funktion kan tabet på den enkelte stak aflæses direkte i Lagermodulet når stakken er brugt.

  Tabskilder:

  • Saftafløb: Normalt ingen eller meget begrænset tab
  • Fermentering: Meget lille tab ved over 25 pct. tørstof
  • Iltning (varmedannelse): Tab er meget afhængig af management
  • Fordampning af flygtige stoffer: Meget lille tab

  Grovfoder prissættes i forhold til udfodret udbytte, men handles ved høst. Derfor bør der altid indregnes et lagertab ved handel med grovfoder. I budgetkalkuler og standardpriser fra SEGES er der regnet med et lagertab på 5 pct. SEGES anbefaler, at de 5 pct. også anvendes ved handel med grovfoder. Den nye Lagerfunktion betyder dog, at man bedre kan skønne lagertabet og dermed anvende egne forudsætninger ved handel med grovfoder.

  Bemærk, at hvis det høstede udbytte er opgjort ved opmåling af rumfang og et skøn for ensilagens densitet, vil opmålingen ofte være et skøn for den mængde der er til rådighed for køerne, dvs. udfodret udbytte. I denne situation giver opgørelse af lagertab mindre mening.

  Find beholdningsoversigten i DMS i menuen under Opfølgning > Lager

  Billedet nedenfor viser den nye boks med lagertab i SEGES Lager. Udbytteopgørelsen vises på nedlagte grovfoderbeholdninger.
  Vurder lagertab på grovfoder. Lagertabet beregnes på baggrund af høstet og udfodret udbytte, når beholdningen lukkes. Find udbytteopgørelsen på beholdningsfanen på den lukkede beholdning.

  Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 8, 2020.

  Er denne vejledning nyttig?