SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Sammenlign forskellige racer og krydsningers præstation i din malkekvægsbesætning med DMS-udskrift

  En udskrift af race- og krydsningsopgørelsen i DMS kan bruges til at sammenligne ydelse, frugtbarhed eller sundhed for forskellige racer eller krydsningskombinationer på kvægbedriften.

  Har du krydsninger i din besætning, kan det give god viden at sammenligne deres præstationer indbyrdes eller med besætningens renracede dyr. Det kunne eksempelvis være en sammenligning af produktionsresultater for Holstein-køer, RDM x Holsteinkrydsninger og Jersey x RDM x Holsteinkrydsninger på en bedrift, der anvender Kombi-Kryds.
  Det kan fx bruges til at se, om man får den effekt af krydsning, som man forventer. Husk dog, at krydsninger normalt er tillagt på besætningens avlsmæssigt ringeste køer.

  Få vist resultater for netop de grupper af køer du ønsker


  Figur 1. Udvælgelse af, hvilken racekombination der skal sammenlignes med renracede køer på udskriften

  Figur 2. Nøgletallene er opdelt på 1. laktation, 2. laktation og øvrige laktationer

  Figur 3. Antal dyr er vist i parentes og stjernemarkering ved usikre værdier

  Figur 4. Visning af grupper af dyr

  DMS udskriften viser bl.a. ydelse, frugtbarhed og sundhed

  På udskriften er nøgletallene opdelt på 1. laktation, 2. laktation og øvrige laktationer, se figur 2. Resultaterne vises som et gennemsnit for de sidste 24 måneder. Det sikrer at der indgår flere køer i beregningerne.

  Ud over produktionsresultaterne vises i parentes antal dyr der indgår i det beregnet nøgletal (Figur 3) – jo flere krydsningskombinationer man vælger at vise for sin driftsenhed, jo færre dyr ligger der bag de enkelte gennemsnit og jo mere usikre er resultaterne. Alle gennemsnit vises, men værdier der er baseret på under 10 dyr for mælkeproduktion og 15 dyr for reproduktion og sundhed markeres med stjernemarkering for at indikere at værdien er usikker (Figur 3).

  Nøgletallene vises for ”Alle dyr”, ”Renracede dyr” og ”Krydsninger”. ”Renracede dyr” vises for de racer der er i driftsenheden. ”Krydsninger” vises som ”Alle” og i de krydsningskombinationer der er valgt ved bestilling.

  Ved ”Krydsninger” ses der bort fra dyr med ukendt eller delvis ukendt afstamning. Dette vises med stjernemarkering, og det udeladte antal dyr vises.

   

  Er denne vejledning nyttig?