SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS

  Vejledninger til DMS og SmartKoen

  DMS – Installér DMS

  DMS - Opret genvej til SmartKoen

  DMS - Detaljeret beskrivelse af faglige regler og beregningsprocedurer - reproduktionsnøgletal

  DMS - Hjælp til arbejdslisten Udsætning

  DMS - Dine registreringer matcher ikke modpartens

  DMS – Tjek og indberet omsætninger

  DMS Holdflyt

  Problem med login på Windows 7 PC til DMS - TLS

  DMS - Opret rådgiverskabelon

  Brug DMS til sundhedsanalyser for køer og ungdyr

  DMS - Kritiske Målepunkter - Tjek kvægfoderets råprotein

  DMS - KMP - Fokus på råprotein-indhold i foder

  DMS - Video om at danne en leveringserklæring på slagtekalvelisten

  DMS - Vejledning til brug af klovbeskæringsprofil i DMS 

  DMS - "Registrer kælvning" oversat til engelsk

  DMS - Analyseudskrift - Holdbarhed

  DMS - Beregning af antal malkende og antal goldkøer

  DMS - Må dyret slagtes?

  DMS - Video om at masseregistrere på en mængde af dyr

  DMS - Video om at sortere og udskrive slagtekalvelisten

  DMS - Vejledning til "Find mælkeprøvesvar"

  DMS - Udskriftsoversigt

  DMS - Produktionsbudget kan ikke gemmes

  DMS - Vejledning til Nøgletalsudskrift

  DMS - Udsætterliste

  DMS - Meddelelse om ingen data i KMP

  DMS - Problemer med at oprette foderregistrering

  DMS - Besætningsdiagnoser

  DMS - Kan ikke finde diagnose i "Behandling - Diagnose"

  DMS – Redigér ny driftsenhed på Bedriftsoverblik

  DMS - Rådgivervejledning til erfa-grupper, Nøgletalstjek

  DMS - Lav afregning for kviehotel

  DMS – Vejledning til Mælkeproduktionsopgørelse (MPO)

  DMS - Klovbeskæringsliste ved beskæring af hele besætningen hver gang

  DMS - Klovbeskæringsliste, supplér holdbeskæring med goldkøer mv.

  DMS - Klovbeskæringsliste ved beskæring to gange i laktationen, klovlidelser og obs-dyr

  DMS - Vejledning til opsætning af klovbeskæringsliste ved beskæring tre gange i laktation

  DMS – Hjælp til registrering af Inseminering

  DMS - Bestilling af supplerende mælketests

  DMS - FAQ til Foderbudget

  DMS - Foderbudget - Hvorfor ændrer energibalancen sig ikke?

  DMS - Forskellig årsydelse på 2 printede MPO'er på samme kontaktdato

  DMS – Hjælp til bestilling af udskrifter - Øvrige

  DMS – Hjælp til Observationsdyr

  DMS - Hvordan giver jeg kode 60 - Udsætning?

  DMS - Indberetninger fra dyrlæge eller slagteri

  DMS - Kan ikke vise mælkekvalitet i KMP

  DMS - Lav en ny Analyseudskrift

  DMS - Markering som Slagtekvie på ko-kort

  DMS – Registrering af Beh.Diagnose (med besætningsdiagnose)

  DMS - Statusomsætning uden cvr-nummer

  DMS - Vejledning til Afregning, kalve

  DMS - Vejledning til Analyseudskriften "Type 2 korrektion af husdyrgødning"

  DMS - Vejledning til listeudskriften "Slagtekalve på stald"

  DMS - Analyseudskrift - Kvier - Produktion

  DMS - Klovbeskærer I køerne på de bedste tidspunkter?

  DMS - Vejledning til blandeopskrift

  DMS - Laktationsværdi pr. ko

  DMS - Laktationsværdi af 305-dages ydelsen

  DMS - Video om opsætning af arbejdslisten Goldning

  DMS - Afregning, slagtekalve

  DMS - Vejledning til Kalveformidling

  CHR - Bestilling af Forældreskabsanalyse (video)

  DMS - Feed-registration

  DMS - DB tjek Slagtekalve

  DMS - Opsætning af foderplaner til dataudveksling med eksterne programmer

  DMS - Nøgletalskatalog

  DMS - Klovbeskæring

  DMS - Hvordan overfører jeg en foderanalyse

  DMS - Quickguide til Foderregistrering og Foderkontrol

  DMS - Vejledning til Foderregistrering og Foderkontrol

  DMS - Vejledning til Hold og Grupper

  DMS - Vejledning til Kritiske målepunkter (KMP)

  DMS - Vejledning til Prognose

  DMS - Se vejledningsvideoer

  DMS - Programmet spørger om opdatering/man kan ikke logge ind

  DMS - Kunne ikke oprette foderkontrol pga. manglende repræsentationsdyr

  DMS - Foderplan - Ingen økoparametre i rationsparametre

  DMS - Nye foderplaner kan ikke hentes ind i CowConnect eller Foderteknik

  DMS – Hjælp til kliniske- og velfærdsregistreringer

  DMS - Vejledning til Foderplan

  DMS - Hvilke dyr vises på Repro-fokus køer/kvier

  DMS - Registrér kælvning

  DMS - Opfølgning klove

  DMS – Vejledning til LaktationsAnalyse

  DMS Analyseudskrift Kvier - tilvækst og størrelse

  DMS - Fif til Prognose

  Sammenlign forskellige racer og krydsningers præstation i din malkekvægsbesætning med DMS-udskrift

  Nu kan DMS beregne dit lagertab

  DMS - Håndtering af kønssorteret sæd

  Learn how to use Smartkoen

  DMS - Video om at filtrere på hold slagtekalvelisten

  DMS - "Kritiske målepunkter" oversat til engelsk

  DMS - "Dagligt overblik" oversat til engelsk

  DMS - Alarmer fra SenseHub

  DMS - Foderkontrol pr. fodringsafsnit/hold

  DMS - Beregning af procent spild af kvier i Prognose

  DMS - Video om kriterier og kolonner på slagtekalvelisten

  DMS - Sundhedsanalyse køer

  DMS - Kort beskrivelse af beregninger for reproduktions-nøgletal

  DMS - Interne numre

  DMS - Vejledning til Avlsudvikling

  DMS Vejledning til listeudskriften "Behandlingsoversigt øko"

  DMS - Sådan giver du flere køer udsættermarkering på én gang

  DMS - OSR-listen

  DMS - Anbefaling: Håndtering af sæsonkælvninger i prognosen

  DMS - Behandling af alle dyr - Listeudskrifter

  DMS - Kan ikke oprette foderkontrol til ny foderregistrering

  DMS - Vejledning til Bedriftsoverblik

  DMS - Fjern maks. alarmgrænse

  DMS - Insemineringsstrategi i prognosen

  DMS - Vejledning til opsætning af klovbeskæringsliste ved beskæring efter egen strategi

  DMS - Vejledning til opsætning af klovbeskæringsliste ved beskæring af hold

  DMS - Klovbeskæringsliste - Supplér din faste intervalbeskæring med køer fra obs-listen

  DMS Avlsværdi på kvæg

  DMS – Vejledning til bedriftsbegrebet

  DMS - Besætning kan ikke findes i Foderregistrering

  DMS - Dagens behandlinger under Fokusdyr

  DMS - Find tidligere mælkeproduktionsopgørelser

  DMS - Foderkontrol. Når køerne får for lidt foder i forhold til tildelt

  DMS - Hjælp til arbejdslisten Inseminør

  DMS – Hjælp til brug af arbejdsliste

  DMS - Hjælp til opsætning af Listeudskrifter

  DMS - Hvordan laver jeg listeudskriften "Min liste"?

  DMS - Ingen lager på fodermiddel i Foderopgørelse

  DMS - KMP - Mælk og Prognose passer ikke sammen

  DMS - Manglende budgettal på KPO rapport

  DMS - Prognosen sælger kvier, det ønskes ikke

  DMS - Spørgsmål til manglende foderanalyser fra BLLG

  DMS - Sygdomskoder / sygdomsopgørelse, køer

  DMS - Vejledning til analyseudskrift "Benchmark restbeløb pr. ko"

  DMS - Vejledning til analyseudskriften "ReproAnalyse"

  DMS - Vejledning til Nøgletalstjek

  DMS - Automatisk holdinddeling

  DMS - Mælkepris i foderkontrol

  Smartkoen - Ryd browserdata på Smartphone

  DMS - Mælkepris i Foderkontrol

  DMS Produktionsstyring - foderkontrol

  DMS - Vejledning til ParaTB Overblik

  DMS YKTR App for RYK Kontrolassistenter og Kontorassistenter.

  DMS - Registrering af udbytter og lagerstyring

  DMS - Feedplan

  DMS - Min liste - ny holdliste

  DMS - FBO - Skema til legalisering af foderdataoverførsel

  DMS - Vejledning til dataudveksling

  DMS - Vejledning til listeudskriften "Vaccination"

  DMS – Hvordan laver jeg Medicinregnskab?

  DMS - Hvordan registreres prøve-ID for KMP-fuldfoder i Foderregistrering?

  DMS - Vejledning til Foderbudget

  DMS - Vejledning til grundoplysninger og mål

  DMS - Vejledning til insemineringsplan

  DMS - Vejledning til produktionsbudget

  DMS - Beregning af Gns. tilvækst og Aktuel vægt for køer i Foderkontrol

  NCA - det nye, gratis klovprogram

  DMS - Videotip - Reproduktionsstatus

  DMS - Besætningsflow

  DMS - Laktationsværdi mangler