SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90

  Vejledninger til Ø90

  Ø90 – Definition – Oplysningsskema (Selvangivelse) personlig

  Ø90 - Installationsfiler

  Ø90 – Kontokort

  Ø90 – Tilstande

  Ø90 – Kasseregistrering – Vis bilag

  Ø90 – Moms - Udenlandsk omsætning

  Ø90 – Kasseregistrering - Fejl i afstemning ved I/S-regnskaber

  Kasseregistrering - Sådan

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Virksomhedsordningen

  Ø90 – Skattebilag – Skatteafstemning med udskudt skat afsat i årsrapport

  Ø90 – Dataoverførsel – Liste med samtykkeblanketter

  Ø90 – Oprettelseshæfte til ny Ejendom i Ø90

  Ø90 – Kontroller

  Finans (Kasseregistrering)

  Ø90 – Dataoverførsel – Virksomheder tilsluttet dataoverførsel

  Ø90 – Ejendom – Flyt posteringer

  Ø90 – Kasseregistrering – om- og rettelsesposteringer

  Ø90 – Billedet Indkomstdisponering og skatteberegning

  Ø90 – Dataoverførsel 2.0 – Bilagskontering, regler

  Ø90 – Økonomistyring – Udbetalt udbytte

  Ø90 – Kasseregistrering - Kontokobling Beregninger

  Ø90 – Udlæs data – Udlæs til dobbelt bogholderi

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Flyt renter i låste felter på selvangivelse

  Ø90 Information 2021-63 - Reminder: Rådgiveradgang til Dashboard og eOverblik

  Ø90 Information 2021-60 – Besætning og varelager i skattebilag

  Ø90 Information 2021-46 - Nemfaktura Nyhedsbrev

  Ø90 Information 2021-40 – Driftsfonde som kapitalinteresse DC til kostpris

  Ø90 Information 2021-31 – Driftsfonde, der er kapitalinteresser

  Ø90 Information 2021-19 – Ny note 2 og 3 til bemærkninger i Årsrapport

  Ø90 Information 2021-07 - Aflevering af årsrapport til Erhvervsstyrelsen med indberetning

  Ø90 – Fravalg af automatisk ændring af fakturastatus

  Ø90 - Specifikation S000 Going concern

  Ø90 Nyhedsbrev 2020-77 - Reminder om tilladelse til DST

  Ø90 - Overfør regnskaber til Banker, herunder Vestjysk Bank

  Ø90 – Skattebilag – Skatteafstemning med skønnet skat

  Ø90 – Dataoverførsel 2.0 – Konteringsdetaljer

  Ø90 – I/S – Vis nettoudlodning, indskud og udtræk i udskriften

  Typiske årsager til at Dashboard ikke viser data fra Ø90

  Ø90 – Dataoverførsel 2.0 – Kundesegment kontering

  Ø90 - Økonomistyring - Produktbeskrivelse - Årsbudget

  Ø90 – Årsrapport – Valg af regnskabsklasse

  Ø90 – Dataoverførsel – Autokontering varetekst momskorrektion

  Ø90 – Dataoverførsel - Særlige forhold OK a.m.b.a.

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Fast eller variabel rente

  Ø90 – Dataoverførsel til kasseregistrering - Regnskabskontorets opgaver

  Ø90 – Dataoverførsel til kasseregistrering - Summeringskoder

  Ø90 – Udskrift – Specifikationer til årsrapporten

  Ø90 – Dataoverførsel – Særlige forhold NemFaktura

  Ø90 – Dataoverførsel – Håndtering af Brændstof

  Ø90 – Årsrapport – Pengestrømsopgørelse og pengebinding

  Ø90 – Skat – Delte lån i skattebilag

  Ø90 – Aktiesparekonto

  Ø90 – Færdiggørelse - Preview

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Sikkerhedsstillelser

  Ø90 – Årsrapport – Særlige poster

  Ø90 – Control – Billede Kræver handling

  Ø90 – Kasseregistrering – Kontokik Danske Bank

  Ø90 – Control – Billede Control afvigelser

  Ø90 – Kontoplan - Control

  Ø90 – Control – Billede Control overblik

  Ø90 – Control – Billede Betalingsservice

  Ø90 – I/S - Kontering af indbyrdes lån

  Ø90 – Økonomistyring – Dokumentation af budget

  Ø90 – Selskaber – Skattefri del af udbytte porteføljeaktier

  Ø90 – Opgavevalg – Opdatering af opgavevalg

  Ø90 – Prioritetsgæld – Ansvarlig lånekapital

  Ø90 - Økonomistyring - Produktbeskrivelse - Økonomiopfølgning / periodeopgørelse

  Ø90 - Økonomistyring - Produktbeskrivelse - Budgetoverslag

  Ø90 – Flyt afrundinger i balancen

  Ø90 – Værdipapirer – Investering i værdipapirer

  Ø90 – Skattebilag - Korrektion til skatteafstemning

  Ø90 – Skattebilag - Selskaber - Skatteberegning

  Ø90 – Skattebilag - Udskriftsindhold

  Ø90 – Investering – Billedet investering rettigheder

  Ø90 – Aktier - Billede aktier

  Ø90 – Administration - Billede overfør regnskaber

  Ø90 – Sommerhuse, bierhverv (anpart) - billede

  Ø90 – Opret elektronisk overførsel til SKAT

  Ø90 – Moms – Billede momstilsvar

  Ø90 – Prioritetsgæld – Billede prioritetsgæld

  Ø90 – Udskrifter – Styring af billeder og logo

  Ø90 – Billede fradrag personlig indkomst

  Ø90 - Indkomstdisponering og skatteberegning - Skatteberegning

  Ø90 – Kasseregistrering - Betalingsarter

  Ø90 – Kontoplan - Åbningskoder

  Ø90 – Fakturering – Vareliste

  Ø90 – Fakturering – Videresalg

  Ø90 – Kontoplan - Navnekonti

  Ø90 – Kontoplan - Vejviser kontoplan

  Ø90 – Kontoplan - Aflusningskoder

  Ø90 – Kontoplan - Opbygning

  Ø90 – Dataoverførsel – Autobogfør kontoudtog

  Ø90 – Moms - Aconto - El - Afregning uden elafgift

  Ø90 – Moms - FAQ

  Ø90 – Moms - Udskrift

  Ø90 – Moms - Kontroller

  Ø90 – Moms - Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter

  Ø90 – Fakturering – Opsætning af udskrifter

  Ø90 – Kreds - Kontroller

  Ø90 – Ægtefællevirksomhed

  Ø90 - Udskudt skat - Billedet Udskudt skat

  Ø90 - Erhvervsindtægter - Billede

  Ø90 – Egenkapital - Primo

  Ø90 – Dataoverførsel – Arbejdsgang samtykke

  Ø90 – Kontoplan - Produktionsgrene

  Ø90 – Momskoder

  Ø90 – Ejendomsværdi - Billede Ejendomsværdi

  Ø90 – Dataoverførsel - Kredsstyring

  Ø90 – Dataoverførsel – Gruppe til konto

  Ø90 – Dataoverførsel - Særlige forhold ved terminsafregninger fra DLR Kredit A/S

  Ø90 – Dataoverførsel - Særlige forhold ved terminsafregninger fra Nykredit A/S

  Ø90 – Dataoverførsel - Særlige forhold grovvare

  Ø90 – Dataoverførsel - Samtykke til terminsafregninger fra realkredit

  Ø90 – Dataoverførsel – e-faktura

  Ø90 – Dataoverførsel - Beskrivelse af samtykke til dataoverførsel til og fra Ø90

  Ø90 – Fakturering - Kontointervaller

  Ø90 – Afskrivninger Skat - Overfør afskrivninger til anden virksomhed skat

  Ø90 – Grovfoder - Billede grovfoder

  Ø90 – Blandet benyttede driftsmidler - Restsaldo

  Ø90 – Afskrivninger Skat - Salg af immaterielle aktiver

  Ø90 – Afskrivninger Skat - Erstatninger ved skade

  Ø90 – Værdipapirer - Kursoversigt

  Ø90 – Investering - Blandet benyttet installation

  Ø90 – Investering - Blandet benyttet bygning

  Ø90 – Egne produkter, private andele og moms - Specielle forhold

  Ø90 – Besætningsmodulet - Overordnet

  Ø90 - Årsrapport – Udskudt skat primo

  Ø90 – Skat - Forskelsbeløb

  Ø90 – Fakturering - Kundeliste

  Ø90 – Fakturering - Fakturaliste

  Ø90 – Kreds - Kontrolgrænser

  Ø90 – Udlæs data - Fejl og fejlfinding

  Ø90 – Udlæs data

  Ø90 – Bestilling af udskrift

  Ø90 – Fakturering – Anbefalet opstart

  Ø90 – Skat – Skatteberegning i udskriften

  Ø90 – Kreds – Kontering af prisgrupper

  Ø90 – Supplerende oplysninger - Indtastning

  Ø90 – Udskrifter - Revisionsliste

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Skattemæssige underskud

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Ejendomsværdiskat

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning - Medarbejdende ægtefælle

  Ø90 - Kasseregistrering - Digitalt kontokik med autobogfør

  Ø90 – Årsrapport – Nedskrivning af omsætningsaktiver

  Ø90 – Årsrapport – Arbejde for egen regning opført under aktiver

  Ø90 – Kreds – Styring af udskrifter

  Ø90 – Økonomistyring – Økonomiopfølgning - sådan

  Ø90 – Anden virksomhed - Afskrivning

  Ø90 - Amortiseret kostpris

  Ø90 – Prioritetsgæld - Lån delt mellem virksomhed og privat

  Ø90 – Fri telefon

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Årets nedskrivning i anlægskartoteket

  Ø90 – Billedtilstand

  Ø90 – Kreds – Kontroller tilgodehavender

  Ø90 - Layout på udskrifter

  Ø90 - Supplerende opgørelse - Anbefalede standardkolonner

  Ø90 – Økonomistyring - Vejledning til Ø90 Budgetopfølgning

  Ø90 – Økonomistyring - Vejledning til Ø90 Budget

  Ø90 – Udskrifter – Afsnit og noter

  Ø90 – Dataoverførsel – Dataoverførsel fra BAT Agrar og BAT Tiernahrung

  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Bidrag til børn og tidligere ægtefælle

  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Bundgrænse

  Ø90 – Økonomistyring – Opfølgning forventet resultat video

  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Befordringsfradrag

  Ø90 – Økonomistyring – Kopi udvalgte posteringer i Budget

  Ø90 – Økonomistyring – Beregn manuelt video

  Ø90 – Skat – Små skatteregnskaber i Ø90

  Ø90 – Skat - Kapitalafkastgrundlag

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse

  Ø90 – I/S opstart - Tjeklister

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Produktionsoplysninger

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Sidste års tal

  Ø90 - Indskud i I/S

  Ø90 – Statusseddel – Tom ejendom

  Ø90 - Sammensætning af I/S

  Ø90 – Små skatteregnskaber - Aftalen med kunden

  Ø90 – Økonomistyring - Kopi af budget til anden ejendom - video

  Ø90 – Opgørelse – Brug af et opgørelsesbillede

  Ø90 – Økonomistyring – Økonomiopfølgning - Opsætning - Video

  Ø90 – Selskaber - Resultat disponering skat

  Ø90 – Skat – Etableringskonto og iværksætterkonto

  Ø90 – I/S - Ind- og udtræden af I/S

  Ø90 – Opgavevalg - Opgaveoversigt

  Ø90 – Billedet egenkapital

  Ø90 – Indlæs eksterne data - Indlæs kassedata i Ø90

  Ø90 – Kasseregistrering – Find faktura

  Ø90 – Skat - Kontrol mod oplysninger fra SKAT

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Vis resultat produktionsgrene

  Ø90 - Vis mulige formler

  Ø90 – Lønudgifter - Skyldig skat m.m.

  Ø90 – Dataoverførsel – Søg kontering

  Ø90 – Indlån og andre tilgodehavender – Konto i fremmedvaluta i pengeinstitut

  Ø90 – I/S opstart - Tilpasninger på interessent ejendom

  Ø90 - Skat - Levetid på bygninger fra 2008

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Tilretning af udskrift produktionsgrene, afsnit 26

  Ø90 – Selskaber skat

  Ø90 – Tværgående kontrol

  Ø90 – Indlæs eksterne data

  Ø90 – Kasseregistrering – Find advarsler

  Ø90 – Kasseregistrering - Lås posteringer

  Ø90 – Kasseregistrering - Afstem posteringer

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Afskrivningsperiode mindre end 1 år

  Ø90 – Aktiver og forpligtelser delt mellem virksomhed og privat

  Ø90 – Opgavevalg – Ret opgave - Kontrol mod oplysninger fra Skat

  Ø90 – Kasseregistrering - Aflusning af posteringer

  Ø90 – Økonomistyring – Budgetopfølgning sådan

  Ø90 – Økonomistyring – Ø90 Budget - sådan

  Ø90 – Kasseregistrering - Kontokobling Opret ny

  Ø90 – Udskrifter – Bemærkningsafsnit 80

  Ø90 – Opgavevalg - Indsæt logo

  Ø90 – Årsrapport – Anvendt Regnskabspraksis

  Ø90 – Erklæringer - Skat

  Ø90 - Bemærkninger-oversigt - Billedet bemærkninger oversigt

  Ø90 – Anden virksomhed – Investeringsejendomme

  Ø90 – Anden virksomhed – Hovedaktivitet

  Ø90 – Anden virksomhed - Investering

  Ø90 – Statussedlen – tilpasning af indhold

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Særlige forhold vedr. Realkredit Danmark

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Særlige forhold vedr. DLR

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Arbejdsgang fra realkredit

  Ø90 – Notater i udskrift

  Ø90 – Løn, pension m.m. - kontroller

  Ø90 – Løn, pension m.m. - anbefalet arbejdsgang

  Ø90 – Oprettelse af en opgørelse - opret ny ejendom

  Ø90 – Opret ny ejendom

  Ø90 - Kasseregistrering - Tekstgenkendelse ved konter bankdata

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Anlægskartotek, placering i kontoplan

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Finansiel leasing

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Scrapværdi

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Delvist salg af anlægsaktiver

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Tilgang af anlægsaktiver i året

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Anbefalet arbejdsgang

  Ø90 - Leasing

  Ø90 – Genveje i Adobe

  Ø90 – Genveje til summax i Ø90

  Ø90 - Overgang fra personligt regnskab til selskab i Ø90

  Ø90 - Dirigent og generalforsamling på forsiden af regnskabet

  Ø90 - Selskaber - Værdipapirer som finansielle anlægsaktiver

  Ø90 - Personaleomkostninger - Antal heltidsbeskæftigede

  Ø90 - Kontering på Egenkapital VS EK-opgørelse

  Ø90 - Selskaber - korrektion til primo egenkapital

  Ø90 - Koncernregnskaber i Ø90

  Ø90 - Negative kapitalandele ved indre værdis metode

  Ø90 - Dødsbo

  Ø90 - Besætning - Supplerende oplysninger

  Ø90 – Årsrapport – Besætning – Supplerende oplysninger

  Ø90 Information 2021-69 – Oplysningsskema i Ø90 for 2021

  Ø90 Information 2021-68 – Ekstra servicefradrag i 2021

  Ø90 Information 2021-73 – Registrering af udlejning til nærtstående (forældrekøb) hos Skattestyrelsen

  Ø90 – Skat – Udlejning til nærtstående i VSO og KAO

  Ø90 - Kontering af feriepenge

  Ø90 - Kapitalinteresser - Kontering og opgørelse

  Ø90 Information 2022-12 – Ny tekst i anvendt regnskabspraksis

  Ø90 - Analysekatalog intern regnskab

  Ø90 – Moms – Forbrug af el i el- og hybridbil

  Ø90 – Dataoverførsel - SÆRLIGE FORHOLD Brdr. Ewers A/S

  Ø90 – Skat – Udlejning af sommerhus eller bolig

  Ø90 Information 2022-20 - PDF-dokumenter åbnes udenfor Ø90

  Ø90 - Dataoverførsel - Særlige forhold Arla-afregning

  Ø90 - Dataoverførsel 2.0 - Valg af kundesegment

  Ø90 – Dataoverførsel 2.0 – FAQ hjælpetekst

  Ø90 – Skat – Succession i ejendomsavance

  Ø90 - Dataoverførsel 2.0 - Indberetning af fejlkontering

  Ø90 – Bemærkninger – Preview

  Ø90 Information 2022-27 - Nedlukning af DLF. Ny arbejdsgang med tekster i Preview

  Ø90 – Erklæringer

  Ø90 Information 2022-32 – Fusion mellem AKS og AKM

  Ø90 Information 2022-34 - Statusseddel 2022

  Ø90 Information 2022-36 – Igangsætning december 2022

  Ø90 – Skema – Udfyldelse af skema til ”Beskrivelse af bogføringsprocedure”

  Ø90 Information 2023-01 – Dataoverførsel 2.0 igangsætning den 10. januar 2023

  Ø90 Information 2023-07 – E-læringsforløb til den digitale regnskabsproduktion

  Ø90 – Afskrivninger – Oversigt

  Ø90 Information 2023-15 – Control – igangsætning marts 2023

  Ø90 Information 2023-20 – Enskontering på landsniveau

  Ø90 - Moms - Momsdokumentation

  Ø90 Information 2023-22 – Dataoverførsel - Danish Agro skifter ERP-system

  Ø90 – Dataoverførsel – Meddelelser fra Dataoverførsel

  Ø90 Information 2023-28 – Ny konto 4588 27 til el betalt efter 1. juli 2023

  Ø90 Information 2023-31 – Ændringer til Årsrapport august 2023

  Ø90 – Egne produkter, private andele og moms – Telefon, internet mv.

  Kalveafregninger fra DMS til betaling i InterCount

  Ø90 Information 2023-36 – Ændrede arbejdsgange i momsopgørelse

  Ø90 Information 2023-41 – Nye kundesegmenter

  Ø90 Information 2023-43 – Indberetning fra Ø90 til Danmarks Statistik, regnskabsstatistik for jordbrug

  Ø90 – Dataoverførsel – Lønoplysninger LESSOR

  Ø90 Information 2023-45 – Moms i ny brugerflade

  Ø90 Information 2023-49 – Nyt afsnit i Dokumentation af opgørelse og øvrige tilpasninger til erklæringer mv.

  Ø90 Information 2023-51 – Ændring skatteudskrifter december 2023

  Ø90 Information 2023-48 – Ændringer i opgørelsen december 2023

  Ø90 Information 2024-01 – Kontering af boligskatter 2024

  Ø90 Information 2024-03 - Kompensation for skat af for høj vurdering

  Ø90 Information 2024-04 - DST er åben for overførsel

  Ø90 Information 2024-07 – Kontoplan mv. januar 2024

  Ø90 Information 2024-08 - Visning af bilag i Control

  Ø90 Information 2024-10 – Kundesegmenter opdatering

  Ø90 - Moms

  Ø90 Information 2024-13 - Momsopgørelse

  Ø90 Information 2024-15– Kontoplan marts 2024

  Ø90 Information 2024-16 – Ændringer til Socialøkonomi på Rådgiversiden

  Ø90 Information 2024-17 – Forberedelse til nyt anlægskartotek – Investeringer skat

  Ø90 Information 2024-19 – Ansattes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

  Ø90 - Dataoverførsel - Sidste måneds status

  Ø90 – Kasseregistrering – Individuel kontering

  Ø90 – Årsrapport – Konsolidering

  Ø90 – Anden virksomhed - Resultat

  Ø90 – Kasseregistrering – Kontokobling ved KU-posteringer

  Ø90 – Kasseregistrering – Intern omsætning

  Ø90 – Kasseregistrering - Kontokobling generelt

  Ø90 - Oversigt bemærkninger (regneark)

  Ø90 - Definition - Årsrapport

  Ø90 – Billedet indlån og andre tilgodehavender

  Ø90 – Økonomistyring - Køb af ejendom i budget og budgetopfølgning

  Ø90 – Moms - Billede moms

  Ø90 – Skattebilag - Specielle opgaver, første år med bilag

  Ø90 – Login

  Ø90 – Kreds – Flyt posteringer

  Ø90 – Stamdata

  Ø90 - Kasseregistrering - Opsætning bankdata

  Ø90 - Nye besætningsprisgrupper

  Ø90 – Afskrivninger skat – Særskilt inventarsaldo

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Ekstra pensionsfradrag

  Ø90 – Control – Billede e-faktura og NemFaktura Plus

  Ø90 – Opgørelse – Indtast sidste års tal ved overgang til Ø90

  Ø90 – Skat – Sælgerpantebreve med genanbragt avance

  Ø90 – Tilgodehavender i andelsselskab, der er kapitalinteresse

  Summax - Nemfaktura svartider

  Ø90 Information 2021-41 – Opdateret samtykke - Elektronisk overførsel af årsrapporter til banker mv.

  Summax - Forhindring af dubletter

  Ø90 Information 2021-22 – Kontoplanændringer marts 2021

  Ø90 Information 2021-15 – Rettelser til rådgiversiden februar 2021

  Ø90 – Saldo moms tidligere perioder i budget

  Ø90 - Sælgerpantebreve og udskudt ejendomsavance

  Ø90 Information 2020-54 – Modtagekontrol FR90 fra Erhvervsstyrelsen

  Ø90 Nyhedsbrev 2019-132 - Ensretning af programdistribution for Ø90-klienten.

  Ø90 - Dataoverførsel - Varer med omvendt betalingspligt (ReverseCharge)

  Ø90 – Afskrivninger skat – Driftsmidler

  Ø90 – Dataoverførsel 2.0 – Leverandør mellemregning

  Ø90 – Statusseddel – Web statusseddel

  Ø90 Statusseddel – Statusseddel via Web (legalisering)

  Ø90 – Årsrapport – Dagsværdiposter

  Ø90 Dataoverførsel: Vær opmærksom

  Ø90 - Dataoverførsel - Varetekst Individuel - Dataoverførsel 2.0

  Ø90 – Tab på debitorer

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Tilkobling af nye lån og konteringsregler

  Ø90 – Dataoverførsel til kasseregistrering

  Ø90 - Årsrapport - Sted- og aktivitetsanalyse

  Ø90 – Dataoverførsel til kasseregistrering - Dokumentation af posteringer

  Ø90 – Biogasanlæg

  Ø90 Opgavevalg - Opgørelse – Betydning af flueben i Årsrapport

  Ø90 – Indlæsning af kontoudtog – Kontoudtog fra Nordea til passive Summax kunde

  Ø90 – Dataoverførsel – Vare til gruppe

  Ø90 – Kasseregistrering – KU posteringer varekøb i EU

  Ø90 – Talende Ø90 – Autobogfør Kontoudtog

  Ø90 – Kreds – Ophæv lås på ejendom

  Ø90 – Skat – Bagatelgrænse tab/gevinst - kontrol 163.000

  Ø90 – System – Linjestyring

  Ø90 – Anden virksomhed – Intern omsætning

  Ø90 – Værdipapirer – Skattemæssig behandling af gevinst og tab på kontrakter

  Ø90 – Control – Billede I/S

  Ø90 – Control – Billede - Blank konto

  Ø90 – Control – Anbefalet arbejdsgang

  Ø90 – I/S - Overblik over arbejdet med I/S

  Ø90 – Årsrapport – Internt årsregnskab på forsiden

  Ø90 – FAQ - Fakturering

  Ø90 – Energi – Nedsat elafgift

  Ø90 – Kasseregistrering – Find difference, hvis KU-saldo ikke stemmer

  Ø90 – Årsrapport - Udskudt skat - Ret sidste års tal

  Ø90 - Økonomistyring - Produktbeskrivelse - Budgetopfølgning og forventet resultat

  Ø90 – Økonomistyring – Produkteksempler og markedsføring

  Ø90 – I/S - Opgørelse

  Ø90 – Skattebilag - Investering i beboelse - med skattemæssig værdi fra anlægskartotek

  Ø90 – Skattebilag - Fejl og advarsler

  Ø90 – Skattebilag - Skift mellem regnskab og bilag

  Ø90 – Skattebilag - Generel beskrivelse

  Ø90 – Aktier – Lagerforskydning investeringsselskaber

  Ø90 – Selskaber – Lagerbeskatning af aktier og investeringsforeninger

  Ø90 – Overførsel af regnskaber til realkredit og banker

  Ø90 – Billede - Investering i blandede benyttede driftsmidler

  Ø90 – Opgørelse – Kontroludfald ved nye data til låst opgørelse

  Ø90 – Investering – Billede investering inventar

  Ø90 - Investering – Billede investering i beboelse

  Ø90 – Finanslån - Billede finanslån

  Ø90 – Investering – Billede investering i anden virksomhed

  Ø90 – Pantebreve – Billede pantebreve

  Ø90 – Anden kapitalindkomst - Billede anden kapitalindkomst

  Ø90 – Kontoplan - Kontonummer

  Ø90 – Fakturering – Kundeopfølgning

  Ø90 – Omlægning af regnskabsår

  Ø90 – Kontoplan - Valglinje

  Ø90 – Kontoplan - Betegnelse

  Ø90 – Kontoplan - Forvalgskoder

  Ø90 – Fakturering – Udskriv PDF

  Ø90 – Moms – Opgørelse og overførsel

  Ø90 – Moms - Specialsituationer

  Ø90 – Moms - Anbefalet arbejdsgang i billedet Moms

  Ø90 – Moms - Angivelse til Skat

  Ø90 – Moms - Ændringer efter at angivelsen er låst

  Ø90 – Investering – Billede investering driftsbygninger

  Ø90 – Investering – Billede investering grundforbedring

  Ø90 – Skatter - Billede

  Ø90 – VE-anlæg - Husstandsanlæg

  Ø90 – Dataoverførsel - Overblik

  Ø90 – Privat andel af udgifter (ikke momsbelagt) - Billede

  Ø90 – Egenkapital

  Ø90 – Definition – Skatteudskrifter

  Ø90 – Steder

  Ø90 – Skat - Kontrolniveau i skatteregnskab

  Ø90 – Private poster i I/S - Undtagen stuehus

  Ø90 – Dataoverførsel - Kredsoversigt

  Ø90 – Dataoverførsel - Særlige forhold ved overførsel til Økonomidatabasen

  Ø90 – Dataoverførsel - Særlige forhold mejeri

  Ø90 - Dataoverførsel - Særlige forhold ved terminsafregninger fra Realkredit Danmark

  Ø90 – Kreds - Autobogfør

  Ø90 – Kasseregistrering – Link posteringer til arkiv

  Ø90 – Kasseregistrering – Tilretning af kontering

  Ø90 – I/S – Moms i I/S og hos interessent

  Ø90 – Andre erhverv – Varelager (Kontoplan 5)

  Ø90 – Afskrivninger - Samlet

  Ø90 - Selskaber - Overførsel til Erhvervsstyrelsen

  Ø90 – Afskrivninger Skat - Succession i afskrivninger

  Ø90 – Skattebilag - Materielle aktiver, hvis du bruger skattebilag

  Ø90 – Afskrivning - Delsalg af bygninger og installationer

  Ø90 – Afskrivning - Nedrivning

  Ø90 – Investering - Forlods afskrivning bruges senere end investeringsåret

  Ø90 - Afskrivninger Skat - Stop genvundne afskrivninger

  Ø90 – Besætning – Prisgrupper til besætning

  Ø90 – Besætning - Beregninger

  Ø90 – Årsrapport - Udskudt skat fra primo til ultimo

  Ø90 – Egne produkter, private andele og moms - Billede

  Ø90 – Fakturering – Opret kunde

  Ø90 – Kreds - Stamoplysninger

  Ø90 - Udlæs data - Opsætning udlæs data

  Ø90 – Udlæs data - Kom godt i gang

  Ø90 - Dataoverførsel – El-afregning

  Ø90 – Dataoverførsel - Håndtering af private varer

  Ø90 – Udenlandsk indkomst

  Ø90 – Samtykke - Arbejdsgang

  Ø90 – Liste 'Årsrapport Realkredit'

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning - Selvangivelse og regnskabsoplysninger

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Succession i opsparet overskud

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning - Seniornedslag

  Ø90 – Investering – Køb og Salg af blandet benyttet driftsmiddel

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning - Ligedeling

  Ø90 – Investering - Køb og salg af fast ejendom

  Ø90 – Årsrapport - Indtægter af andre kapitalandele

  Ø90 – Årsrapport – Nedskrivning af finansielle aktiver

  Ø90 – Økonomistyring - Afstemning af lagre, intern omsætning mv. (Regneark)

  Ø90 – Økonomistyring - Bemærkninger

  Ø90 – Kasseregistrering – Sådan arbejder du med individuel kontering af en varedeltekst

  Ø90 – Prioritetsgæld – Lån i fremmed valuta

  Ø90 – Finansielle reguleringer - Billedet finansielle reguleringer

  Ø90 – Dataoverførsel til kasseregistrering - Overførselsplaner og kontering

  Ø90 – Kortperiodisk opgørelse

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Årets opskrivninger i anlægskartoteket

  Ø90 – Henlæggelser - Billede henlæggelser

  Ø90 – Økonomistyring - Finansiel leasing i budget og -opfølgning

  Ø90 – Økonomistyring - Kontering af mælk

  Ø90 – Økonomistyring - Vejledning til Ø90 Økonomiopfølgning

  Ø90 – Økonomistyring - Genveje Ø90 Budget – Oversigt

  Ø90 – Færdiggørelse - Udskrifter-oversigt

  Ø90 – Færdiggørelse – Overførsel til realkredit

  Ø90 – Obligationer - Billede obligationer

  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Boligjobordning

  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Dagplejefradrag

  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Gaver - Fradrag for foreningsbidrag m.m.

  Ø90 – I/S-opstart - Åbningsbalance

  Ø90 – SKAT – SA PRO videovejledning

  Ø90 – Kasseregistrering - Repræsentation

  Ø90 – Opgørelse – Sammensætning af opgave

  Ø90 – Prisgrupper

  Ø90 – I/S - Mellemregning i efterposteringer

  Ø90 – Skat – Små skatteregnskaber - Opgørelse

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Forvalg på kontoplan

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Sammendrag med resultatet for alle produktionsgrene

  Ø90 – Opgørelse – Funktioner i et opgørelsesbillede

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Overførsel til økonomidatabasen

  Ø90 - Afskrivninger Skat - Afskrivningskomplekser i skat

  Ø90 – I/S - Billede Modtag I/S-posteringer

  Ø90 – Opgørelse – Start opgørelse og næste

  Ø90 – Skat – Små skatteregnskaber - Ejendom med VE-anlæg

  Ø90 – Økonomistyring – Økonomiopfølgning - Indtastning - Video

  Ø90 - Sletning af ejendom

  Ø90 – Økonomistyring - Skærmopsætning i budgetvideo

  Ø90 – Afskrivninger Skat – Billedet afskrivninger oversigt skat

  Ø90 – Flyt/kopi af ejendom

  Ø90 – Økonomistyring – Økonomiopfølgning - Udskrifter - Video

  Ø90 – Indlæs eksterne data - Kontorelation

  Ø90 – Skat – Små skatteregnskaber - Kredsniveau

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Intern omsætning forslag

  Ø90 - I/S - Dokumentation af I/S mellemregning

  Ø90 – Kontering af prisgrupper

  Ø90 – Kasseregistrering - Generelt

  Ø90 – Opgørelse – Skift fra kontoplan 1 til 5

  Ø90 – I/S - Billede I/S mellemregning og fordeling

  Ø90 - Skat – Små skatteregnskaber - Beskrivelse af standardejendommene

  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Indskudskonto ved start

  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Arbejdsgange før og efter opgørelse

  Ø90 – Blandet benyttede driftsmidler

  Ø90 – Opgavevalg – Opret opgave

  Ø90 – Kreds - Legalisering

  Ø90 – kasseregistrering – Find posteringer

  Ø90 – Kasseregistrering - Tjek posteringer

  Ø90 – Kassebog modtaget

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Aktiver der ikke er afskrivningsberettiget

  Ø90 – Kasseregistrering – om- og rettelsesposteringer

  Ø90 – Selskaber - Akkord

  Ø90 – Kasseregistrering - Summer

  Ø90 – Økonomistyring – Budgetoverslag sådan

  Ø90 – Kasseregistrering - Kontokobling - Ændring af satser

  Ø90 – Driftsfonde - Billede Driftsfonde

  Ø90 – Fakturering - videovejledninger

  Ø90 – Årsrapport - Virksomhedsoplysninger

  Ø90 – Ledelsespåtegning og ledelseserklæring, underskrift

  Ø90 – Erklæringer – Ekstra oplysninger til Erhvervsstyrelsen

  Ø90 – Bemærkninger oversigt – Vælg bemærkninger til og fra

  Ø90 – Anden virksomhed – Som Anden virksomhed i skat

  Ø90 – Anden virksomhed - Balance

  Ø90 – Statusseddel - Indberetning

  Ø90 - Statusseddel - Generelt

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Særlige forhold vedr. Nykredit A/S

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Opdatering og beregning af posteringer

  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Generelt

  Ø90 – Notater

  Ø90 – Løn, pension m.m. - Sygedagpenge

  Ø90 – Løn, pension m.m. - Billedet

  Ø90 – Stamdata - Opret ny ejendom

  Ø90 - Mindstekrav fra SKAT

  Ø90 - Kasseregistrering - Konter bankdata

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Fuldt afskrevne aktiver

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Investeringsejendomme

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Nedrivning af anlægsaktiver

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Salg / afgang af anlægsaktiver i året (100%)

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Primo rettelser

  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Funktioner i billedet "afskrivninger oversigt drift"

  Ø90 - Afskrivninger Skat - Skattemæssig afskrivning på kode 01 ejendom

  Ø90 – Genveje i Windows

  Ø90 - Vælg et element - Indregning af kapitalandele til kostpris

  Ø90 - Definition - Oplysningsskema (Selvangivelse) til selskaber

  Ø90 - Selskaber - Regnskab til Erhvervsstyrelsen

  Ø90 - Værdipapirer finansielle anlægsaktiver kontra omsætningsaktiver

  Ø90 - Opdeling af Langfristet gæld

  Ø90 - Selskaber - Flytning mellem de forskellige kolonner på egenkapitalen

  Ø90 - Selskaber - Resultatdisponering i årsrapporten

  Ø90 - Nettoopskrivningen/-reserven ved indre værdis metode

  Ø90 – Indregning af kapitalandele efter indre værdis metode

  Ø90 – I/S - Opløsning af I/S

  Ø90 - Tværgående kontrol - Supplerende oplysninger

  Ø90 Information 2021-72 – Statusseddel 2021

  Ø90 Information 2021-70 – Ændringer til Anvendt regnskabspraksis og dokumentation

  Ø90 Information 2021-71 - Omlægning af vejledninger og information på o90.dk

  Ø90 - Control - Klar til link

  Ø90 Information 2022-04 – Dataoverførsel slagtevægt i kvantum 2

  Ø90 Information 2022-07 - Dataoverførsel DTL A/S

  Ø90 – Udskrifter – Tekster og sumlinjer

  Ø90 - Udvikling i nettoinvesteringer og -kapitaltilførsel

  Ø90 - Dataoverførsel - SÆRLIGE FORHOLD DTL A/S

  Ø90 Information 2022-16 – Status SA Pro fejl vedr. Oplysningsskema felt 699

  Ø90 – Anbefalet arbejdsgang til periodisering af Arla-afregninger

  Ø90 - Fakturaindtastning

  Ø90 Information 2022-22 – Vær opmærksom ved digital overførsel til DST

  Ø90 Information 2022-23 - Diverse ændringer til Summax i forbindelse med igangsætning den 7. juli 2022

  Ø90 - Dataoverførsel 2.0 - FAQ

  Ø90 Information 2022-24 - Kontokoblinger til budget 2023

  Ø90 Information 2022-26 – Dataoverførsel fra AKD - Andelskartoffelmelsfabrikken Danmark

  Ø90 – Bemærkninger – Preview - Video

  Ø90 – Bemærkninger – Begrænsninger i indlæsning fra Word

  Ø90 – Bemærkninger – Gyldige tags

  Ø90 Information 2022-31 – Indberetning fra Ø90 til Danmarks Statistik, regnskabsstatistik for jordbrug

  Ø90 Information 2022-33 – Mindre rettelser til igangsætning november

  Ø90 Information 2022-35 - Diverse ændringer til Summax i forbindelse med igangsætning den 29. november

  Ø90 Information 2022-37 - Nye kundesegmenter og tilpasning af kundesegment minimum

  Ø90 – Bemærkninger – Kom godt i gang med bemærkninger i Preview

  Ø90 - Færdiggørelse - Dokumentation af opgørelse

  Ø90 – Kreds – Omsætning til betalingsmodel

  Ø90 Information 2023-14 – Ikke relevant kvantum fjernet i udskrifter

  Ø90 – Adgang til flere kunder med AgroID

  Ø90 Information 2022-29 – Kontoplan oktober 2022

  Ø90 – Control – Momsafvigelse

  Ø90 Information 2023-23 – Vær opmærksom ved digital overførsel til DST

  Håndtering af konkurs-/dødsbo i InterCount

  Ø90 Information 2023-30 – Ændring i skatteudskrifter august 2023

  Ø90 Information 2023-33 – Opsætning til kontoplan

  Ø90 Information 2023-34 – Kontokoblinger energi ikke-jordbrug fra 01.04.2023

  Ø90 Information 2023-38 – Nye skattemæssige afskrivningsregler på bygninger og installationer

  Ø90 Information 2023-39 – Dataoverførsel produktionsafgift

  Ø90 Information 2023-42 – Kontoplan oktober 2023

  Ø90 - Dataoverførsel - Særlige forhold Hornsyld Købmandsgaard

  Ø90 Information 2023-44 – Ændringer i opgørelsen november 2023

  Ø90 Information 2023-46 - Sortering i Momsbilledet i Ø90

  Ø90 Information 2023-50 – Ændringer til Årsrapport 2023

  Ø90 Information 2023-52– Passive landsbemærkninger

  Ø90 Information 2023-53 – Oplysningsskema til Skat for 2023 klar

  Ø90 Information 2024-02 – Kontokoblinger for 2024

  Ø90 - Beholdninger - Supplerende oplysninger

  Ø90 Information 2024-06 – Kontering af endelige minkerstatninger

  Ø90 Vejledning– Færdiggørelse – Udskrift af Kontroloplysninger fra SKAT (R75)

  Ø90 Information 2024-09 – Kvantum fjernet i skatteregnskaber

  Ø90 Information 2024-11 – Ændret kontering til fordeling af afskrivning blandet benyttede driftsmidler

  Ø90 Information 2024-12 – Indhold ved igangsætning marts 2024

  Ø90 Information 2024-14 – Ny kontering ved ejendomshandel

  Ø90 - DLBR-portal - Moms

  Ø90 – Moms – Moms i DLBR-portal - Video- og PDF-vejledning

  Ø90 Information 2024-18 – indhold ved igangsætning den 18. april

  Ø90 Information 2024-20 – Kontoplan april 2024